13 wekenecho

De 13 wekenecho is bedoeld om te onderzoeken of je baby lichamelijke afwijkingen heeft. De echo kan worden uitgevoerd tussen 12+3 weken en 14+3 weken zwangerschapsduur. De echoscopist beoordeelt onder andere de schedel, het buikje, de rug en de ledematen van de foetus.

Voorbeelden van afwijkingen die tijdens de echo naar voren kunnen komen zijn een open rug, open schedel, hartafwijkingen, breuk in de buikwand, afwijkende ontwikkeling van de botten en afwijkingen van armen of benen.

Het geslacht van de baby wordt tijdens de echo niet beoordeeld.

Het onderzoek

De echo duurt ongeveer 30-40 minuten. De uitslag van de echo wordt gelijk met je besproken. Bij het merendeel van de echo’s (95 van de 100 echo’s) worden geen bijzonderheden gezien. Dat is een gunstige uitslag. Bij ongeveer 5 van de 100 zwangere vrouwen ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn. Het is niet altijd duidelijk of het inderdaad een afwijking is, hoe erg de afwijking is en wat dit voor jouw kind betekent.

Vervolgonderzoek

Bij het vermoeden op een aandoening kan er verder onderzoek worden gedaan. Je wordt dan verwezen naar een academisch ziekenhuis voor een geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). Een GUO is een ook echo, maar uitgebreider dan de 13 weken echo, en wordt uitgevoerd door een arts. Soms stelt de arts daarna voor om een bloedonderzoek, vlokkentest of vruchtwateronderzoek te doen. Dit hangt af van de afwijkingen die zijn gevonden bij het echoscopisch onderzoek.

Blijkt uit het vervolgonderzoek dat je kind een aandoening heeft? Dan volgt er een gesprek waarin met jou zal worden besproken wat het verdere verloop is van de aandoening en de verwachting voor jouw kindje. Is dat ongunstig, dan kan het zijn dat je voor de keuze komt te staan om de zwangerschap af te laten breken. In Nederland kan dit tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

Belangrijk om te weten

Bij de 13 wekenecho is het nog vroeg in de zwangerschap. Het kind is nog klein en nog niet alles is zichtbaar. Een gunstige uitslag van de echo is dus geen garantie voor een gezond kind.
Het kan voorkomen dat de echoscopiste iets niet goed kan beoordelen. De ligging van je baby of de dikte van jouw buikwand kan bijvoorbeeld zorgen voor slechte beeldvorming. Dit hoeft niet te betekenen dat er iets niet goed is met je kind. Bij de 13 wekenecho wordt de echo niet herhaald als de echoscopist niet alles goed kon zien.

Echoscopie is een veilige onderzoeksmethode. Uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek zijn geen nadelige gevolgen naar voren gekomen. De echo brengt voor zowel moeder als kind geen risico’s met zich mee.

Je keuze maken

De 13 weken echo is (net als de NIPT en de 20 wekenecho) een vorm van prenatale screening. Het is heel belangrijk om goed na te denken of je in de zwangerschap onderzoek(en) naar de gezondheid van je kind wilt laten doen, want de uitslag van een onderzoek kan ervoor zorgen dat je voor moeilijke keuzes komen te staan. Heb je interesse in prenatale screening? Dan zal de verloskundige je tijdens het counselingsgesprek hier verder over informeren en je zo nodig helpen om een keus te maken.

Wetenschappelijk onderzoek

De 13 weken echo is nieuw in Nederland en wordt uitgevoerd sinds 1 september 2021. De uitvoering van de 13 wekenecho valt binnen de wetenschappelijke IMITAS studie. Het doel van de IMITAS studie is om te onderzoeken of de voordelen van de 13 wekenecho opwegen tegen de nadelen ervan. Je kunt daarom alleen kiezen voor de 13 wekenecho als je meedoet aan de IMITAS studie.

Meedoen aan de wetenschappelijke studie betekent dat de onderzoekers jouw gegevens zullen gebruiken voor het onderzoek. Je tekent hiervoor bij de verloskundige een toestemmingsformulier. Ook ga je ermee akkoord dat de onderzoekers contact met je kunnen opnemen voor aanvullend onderzoek (zoals via een vragenlijst of interview).

De IMITAS studie wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC Leids Universitair Medisch Centrum). Kijk voor meer informatie op www.13wekenecho.org.

KOSTEN

Vanwege de IMITAS studie wordt de 13 wekenecho vergoed vanuit de Rijksbegroting. Als je gebruik maakt van de zorg in Nederland betaalt je zelf dus niets voor de 13 wekenecho.

MEER WETEN?

 

Vroege echo 20 wekenecho NIPT onderzoek

Heb je vragen? Stel ze aan verloskundige Michelle!

Of bekijk onze andere contactgegevens

 

Maak kennis met alle verloskundigen:

Team Roze

Team Blauw