Zorguren

Vanaf 1 januari 2006 valt kraamzorg voor iedereen binnen het basispakket van de zorgverzekering. Kraamzorg ontvang je tijdens de eerste acht tot tien dagen na de bevalling. In geval van een ziekenhuisopname kan dit soms anders zijn. Zoals voor elke kraamzorgorganisatie geldt, zijn wij verplicht een wettelijke eigen bijdrage bij jou in rekening te brengen.

Hoeveel uren vergoede kraamzorg krijg je?

Het aantal kraamzorguren dat voor jou benodigd is, wordt bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Dit is een handleiding waarmee alle kraamzorgaanbieders, verloskundigen en verzekeraars in het hele land objectief en op dezelfde manier de benodigde kraamzorg vaststellen.

Op meerdere momenten wordt gekeken welke kraamzorg jij nodig hebt. De eerste keer is dat tijdens het intakegesprek dat plaatsvindt tussen de 32 en 36 weken zwangerschap. De intake wordt gedaan door een intaker van PUUR Kraamzorg. Jouw wensen worden samen met jou besproken en in kaart gebracht. Het aantal zorguren wordt zorgvuldig bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Dit aantal zorguren wordt vastgelegd op het indicatieformulier.

Herindicatie

Omdat niet alles vóór de bevalling bekend is, kijken we ook op andere momenten welke zorg jij nodig hebt. Dat gebeurt direct na jouw bevalling en tijdens de zorgverlening in de kraamperiode. Als het nodig is, wordt de geboden zorg aangepast. Dat noemen we een herindicatie. Deze herindicaties worden vastgelegd in het kraamzorgdossier en worden uitgevoerd door jouw eigen verloskundige in overleg met jouw kraamverzorgende.

kosten van kraamzorg aanmelden kraamzorg kraamtijd

Heb je vragen? Neem contact op met PUUR Kraamzorg

Of bekijk onze andere contactgegevens

 

Maak kennis met een deel van ons team kraamverzorgenden