20 wekenecho

De 20 wekenecho, ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd, is een echo die tussen de 18e en 21e week van de zwangerschap plaatsvindt. De 20 wekenecho is een vorm van prenatale screening. Het hoofddoel is om te onderzoeken of je baby lichamelijke afwijkingen heeft. Er wordt onder andere gekeken naar de rug, de schedel en de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of je baby goed groeit en of er voldoende vruchtwater aanwezig is. De 20 wekenecho heeft niet als doel om het geslacht te bepalen van het kind, maar kan bij het juiste beeld en positie wel gezien worden.

Een voorbeeld van afwijkingen die tijdens de echo naar voren kunnen komen zijn: een open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten en afwijkingen van armen of benen.

Het onderzoek

De echo duurt ongeveer 45 minuten. Alle uitslagen worden direct met je besproken. Het merendeel van de echo’s heeft een gunstige uitslag en maakt de echo een leuke ervaring waarbij je je baby goed kunt bekijken. Een gunstige uitslag is echter geen garantie voor een gezond kind. Als organen er normaal uitzien, hoeft dit niet automatisch te betekenen dat zij ook goed functioneren. Niet alle aandoeningen zijn met een echo op te sporen, sommige aandoeningen zijn nog niet zichtbaar rond de 20 weken en aandoeningen kunnen door de echoscopiste worden gemist. Echoscopie is een veilige onderzoeksmethode. Uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek zijn geen nadelige gevolgen naar voren gekomen. De echo brengt voor zowel moeder als kind geen risico’s met zich mee.

Vervolgonderzoek

Het kan voorkomen dat de echoscopiste iets niet goed kan beoordelen. De ligging van je baby, de positie van de placenta of de dikte van jouw buikwand kan bijvoorbeeld zorgen voor slechte beeldvorming. In dat geval wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor een herbeoordeling.

Bij het vermoeden op een aandoening kom je in aanmerking voor verder onderzoek. Elke vervolgstap is een eigen keus. Indien dit gewenst is, zal je worden verwezen naar het ziekenhuis voor uitgebreid echoscopisch onderzoek, ook wel geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO) genoemd. Het kan zijn dat er een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek wordt aangeboden. Bij een vruchtwaterpunctie is een kleine kans op een miskraam. Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat jullie kind een aandoening heeft, zal er een gesprek met een of meerdere artsen plaatsvinden. Hierbij zal de verwachting van het verder verloop met je worden besproken. Het kan zijn dat je voor de keuze komt te staan om een zwangerschap af te laten breken. In Nederland kan dit tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

Kosten

De 20 wekenecho wordt vergoed vanuit de basisverzekering. PUUR zal de declaratie indienen bij jouw verzekering. Je hoeft zelf niets te betalen.

Je keuze maken 

De uitslag van de 20 wekenecho kan ervoor zorgen dat je voor moeilijke keuzes komen te staan. Denk daarom voorafgaand aan het onderzoek goed na of je een 20 wekenecho wilt laten maken. Op de website van het RIVM staat een vragenlijst die je kan helpen met het maken van deze keus. Je kan ook altijd terecht met je vragen bij de verloskundigen van PUUR.

Meer weten?

Prenatale screening pretecho vroege echo

Heb je vragen? Stel ze aan verloskundige Michelle!

Of bekijk onze andere contactgegevens

 

Maak kennis met alle verloskundigen:

Team Roze

Team Blauw