Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling

PUUR streeft naar een optimale zorgverlening. Mede door de feedback van onze cliënten kunnen wij dit zo houden en zo nodig verbeteren. Mocht het voorkomen dat je niet (volledig) tevreden bent over onze zorg, dan vragen wij je dat rechstreeks aan ons kenbaar te maken. Hopelijk kunnen we middels een goed gesprek de onvrede bij je wegnemen. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, kan je het volgende doen:

Verloskunde

Je neemt contact op met de klachtenfunctionaris van CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Je kunt je klacht direct melden via het klachtenformulier verloskunde

Kraamzorg

Je legt je klacht voor aan de Klachtencommissie van BO Geboortezorg (klachtenprocedure kraamzorg)

Lactatiekundige

Indien je van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met jou of je gegevens omgaat, kun je dit het beste eerst bij haar/hem kenbaar maken. Mocht je toch een klacht willen indienen verwijzen we u voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen.

Ook is het mogelijk je klacht voor te leggen aan een Onafhankelijke Bemiddelaar.