Kwaliteit van kraamzorg

Onze cliënten zijn ons dierbaar. Wij streven naar de hoogste kwaliteit van zorg. Daarom voldoet PUUR Kraamzorg aan alle kwaliteitsborgen en keurmerken die gesteld worden aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden aan kraamzorgbureaus. Daarnaast zijn we lid van de brancheorganisatie BO Geboortezorg.

PUUR Kraamzorg, is HKZ/ISO 9001 gecertificeerd. Met dit keurmerk voldoen wij aan alle eisen die gesteld worden vanuit de sector, zorgverzekeraars, cliënten en de overheid. Het certificaat wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld door een onafhankelijke certificatie-instelling. 

Klachtenbehandeling

Het Geboortecentrum streeft naar een optimale zorgverlening. Mede door de feedback van onze cliënten kunnen wij dit zo houden en zo nodig verbeteren. Mocht het voorkomen dat je niet (volledig) tevreden bent over onze zorg, dan vragen wij je dat rechstreeks aan ons kenbaar te maken. Hopelijk kunnen we middels een goed gesprek de onvrede bij je wegnemen. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, kan je het volgende doen:

Je legt je klacht voor aan de Klachtencommissie van BO Geboortezorg (klachtenprocedure kraamzorg). Ook is het mogelijk je klacht voor te leggen aan een Onafhankelijke Bemiddelaar.

Zorgtevredenheid

Aan het einde van je kraamzorg periode ontvang je van de kraamverzorgende een enquête waarin je onze zorg kunt beoordelen. Op basis van deze enquête kunnen we onze zorg optimaliseren. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om jouw zorgervaring te delen op ons Zorgkaart profiel. Ook organiseren we 1 keer per jaar een bijeenkomst waar cliënten worden uitgenodigd om mee te denken over de procedures binnen onze organisatie. 

daarom PUUR contact aanmelden kraamzorg

Heb je vragen? Neem contact op met PUUR Kraamzorg

Of bekijk onze andere contactgegevens

 

Maak kennis met een deel van ons team kraamverzorgenden