Bijvoeding

In jouw moedermelk zitten alle voedingsstoffen die je baby nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling. De meeste pasgeborenen krijgen reserves mee vanuit de baarmoeder. Bijvoeding direct na de geboorte is dan ook niet nodig. Er hoeft geen extra vocht, dus ook geen water gegeven te worden. Er kan en mag altijd afgekolfde moedermelk gegeven worden.

Redenen om een baby wel bij te voeden kunnen onder meer zijn:

  • Een baby met een hoog of juist een te laag geboortegewicht.
  • Een baby die dreigt 10% af te vallen ten opzichte van zijn/haar geboortegewicht.
  • Bij tijdelijk gebruik van bepaalde medicijnen door de moeder, waarbij schadelijke stoffen in de borstvoeding komen. (Dit geldt maar voor een zeer klein percentage medicijnen.)

De eerste dagen na de bevalling is het normaal als een baby wat afvalt. Wanneer er ondanks frequent voeden en kolven nog onvoldoende borstvoeding is en je baby is bijna 10% afgevallen, geef dan na overleg met de verloskundige naast de afgekolfde moedermelk extra bijvoeding. Het is belangrijk om het gewicht van een pasgeborene in de gaten te houden. De baby wordt één keer per dag in zijn blootje gewogen. De meeste kraamverzorgenden hebben een eigen weegschaal om de baby te wegen. Als dit niet het geval is zal zij jullie adviseren een weegschaal te huren bij de Thuiszorgwinkel. Het is niet de bedoeling je baby voor en na een voeding te wegen. Dit is niet nauwkeurig en geeft veel onrust.

Heb je vragen? Neem contact op met onze lactatiekundige Dana

 

PUURmelk

Bel: 06-82926679 

Of mail gerust naar:

lactatiekundige@puurgeboortecentrum.nl