Kwaliteit

Onze cliënten zijn ons dierbaar. Alleen de hoogste kwaliteit van zorg is goed genoeg. Daarom voldoet PUUR Geboortecentrum  aan alle kwaliteitsborgen en keurmerken die gesteld worden aan verloskundigen- en kraamzorgpraktijken. Op deze pagina een overzicht. Daarnaast zijn we lid van de brancheorganisaties KNOV voor verloskundigen en BO Geboortezorg voor kraamzorgorganisaties.

HKZ/ISO 9001

PUUR Kraamzorg, het kraamzorgbureau van PUUR is HKZ/ISO 9001 gecertificeerd. Met dit keurmerk voldoen wij aan alle eisen die gesteld worden vanuit de sector, zorgverzekeraars, cliënten en de overheid. Het certificaat wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Zorgverzekeraars

Omdat PUUR Geboortecentrum voldoet aan de eisen die door zorgverzekeraars aan een verloskundigenpraktijk en en een kraamzorgbureau worden gesteld, hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Verloskundige zorg en kraamzorg worden vergoed vanuit het basispakket. Voor kraamzorg geldt een wettelijke eigen bijdrage.

BIG register

De overheid borgt met het BIG-register het minimale niveau aan kennis en vaardigheden dat van een beroepsbeoefenaar in de zorg mag worden verlangd. Door inschrijving in het BIG register is een verloskundige bevoegd om haar beroep uit te oefenen. Eis voor (her)registratie is dat zij haar deskundigheid en vaardigheden op peil houdt.

 • Barbara Ebskamp, BIG registratienummer 49032769403
 • Elvira van Kuilenburg-van Doorn, BIG registratienummer 29055398503
 • Margo Linssen, BIG registratienummer 49066860803
 • Kirsten van de Ruit, BIG registratienummer 69912973903
 • Michelle van Dijck-van der Salm, BIG registratienummer 79055118703
 • Marette Stolp, BIG registratienummer 29035353703
 • Chantal Sallé-Cassee, BIG registratienummer 39912425903
 • Dana Neervoort, BIG registratienummer 99916495703
 • Sari van Kints, BIG registratienummer 49921946203
 • Femke Cramer, BIG registratienummer 19925458203
 • Ellen Engbers, BIG registratienummer 79925763803

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Verloskundigen geeft aan dat de verloskundige actief is en gedurende een afgesproken periode volgens de norm van de beroepsgroep heeft geïnvesteerd in het verwerven van kennis en vaardigheden door het volgen van trainingen en bijscholing.

Alle verloskundige van Geboortecentrum PUUR zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Echoregister

KNOV echoregister 

De Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) hanteert een echoregister. Echoscopisten die zijn ingeschreven in dit register voldoen aan de (opleidings)eisen om echo's te verrichten. De echoscopisten van PUUR zijn bevoegd tot het uitvoeren van eerstelijns echoscopiën en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO).

 • Barbara Ebskamp, inschrijfnummer E0308
 • Michelle van der Salm, inschrijfnummer E2902
 • Kirsten van de Ruit, inschrijfnummer E2004918
 • Elvira van Kuilenburg, inschrijfnummer E2721

BEN kwaliteitsregister 

De BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland) hanteert een kwaliteitsregister. Echoscopisten die zijn ingeschreven in dit register voldoen aan de (opleidings)eiseren om echo's te verrichten. De echoscopisten van PUUR zijn bevoegd tot het uitvoeren van eerstelijns echoscopiën en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. 

 • Barbara Ebskamp, inschrijfnummer 0584
 • Michelle van der Salm, inschrijfnummer 0583
 • Kirsten van de Ruit, inschrijfnummer 0731
 • Elvira van Kuilenburg, inschrijfnummer 0760

Versieregister

De Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) hanteert een versieregister. Met het versieregister kan de versiekundige kenbaar maken dat ze bekwaam is in het uitvoeren van een uitwendige versie bij stuitligging. Het register waarborgt de kwaliteit van zorg.

 • Barbara Ebskamp, inschrijfnummer U0308
 • Michelle van der Salm, inschrijfnummer U2902
 • Margo Linssen, inschrijfnummer U3745
 • Marette Stolp, inschrijfnummer U2139

Klachtenbehandeling

Het Geboortecentrum streeft naar een optimale zorgverlening. Mede door de feedback van onze cliënten kunnen wij dit zo houden en zo nodig verbeteren. Mocht het voorkomen dat je niet (volledig) tevreden bent over onze zorg, dan vragen wij je dat rechstreeks aan ons kenbaar te maken. Hopelijk kunnen we middels een goed gesprek de onvrede bij je wegnemen. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, kan je het volgende doen:

Verloskunde

Je neemt contact op met de klachtenfunctionaris van CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Je kunt je klacht direct melden via het klachtenformulier verloskunde

Kraamzorg

Je legt je klacht voor aan de Klachtencommissie van BO Geboortezorg (klachtenprocedure kraamzorg)

Lactatiekundige

Indien je van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met jou of je gegevens omgaat, kun je dit het beste eerst bij haar/hem kenbaar maken. Mocht je toch een klacht willen indienen verwijzen we u voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen.

Ook is het mogelijk je klacht voor te leggen aan een Onafhankelijke Bemiddelaar.